Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57466

Sist oppdatert: 2014-01-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 158 LS (2012-2013), Innst. 70 L (2013-2014), Lovvedtak 33 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringar i kjøpsloven og avtaleloven og samtykkje til å trekkje reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4599 30. jan 2014 Innstillingens tilråding Romertall I, II og III Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
4600 30. jan 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)