Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57464

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 160 L (2012-2013), Innst. 485 L (2012-2013), Lovvedtak 122 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4143 17. jun 2013 Lov om endringer i helseregisterloven. Ja 95% (93/98) 5% (5/98) 42% (71/169)
4144 17. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 95% (92/97) 5% (5/97) 43% (72/169)