Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57463

Sist oppdatert: 2013-06-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 157 S (2012-2013), Innst. 487 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4395 21. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (109/109) 0% (0/109) 36% (60/169)