Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57451

Sist oppdatert: 2013-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: lovsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 334 L (2012-2013), Lovvedtak 73 (2012-2013)

Beskrivelse: Lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (reisedekning, utbetaling av feriepenger og krav om opplysninger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3663 3. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
3664 3. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)