Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57366

Sist oppdatert: 2013-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:135 L (2012-2013), Innst. 378 L (2012-2013), Lovvedtak 85 (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Martin Kolberg, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3829 6. jun 2013 Lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen romertall I og II Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
3830 6. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)