Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57349

Sist oppdatert: 2013-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:130 L (2012-2013), Innst. 371 L (2012-2013), Lovvedtak 102 (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Marit Nybakk, Per-Kristian Foss, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i § 4 første ledd i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalgets innsynsrett)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3938 11. jun 2013 Lov om endring i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste romertall I og II Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
3939 11. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)