Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57332

Sist oppdatert: 2013-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 156 S (2012-2013), Innst. 434 S (2012-2013)

Beskrivelse: Ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4232 19. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 og 2 fra FrP. Ja 77% (79/102) 23% (23/102) 40% (67/169)
4231 19. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 og 2 fra FrP. Nei 23% (23/102) 77% (79/102) 40% (67/169)
4233 19. jun 2013 Punktene 5, 6 og 7. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)