Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57331

Sist oppdatert: 2013-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 33 (2012-2013), Innst. 497 S (2012-2013)

Beskrivelse: Klimatilpasning i Norge

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4304 19. jun 2013 Forslag nr. 1 - 5 på vegne av V. Nei 1% (1/98) 99% (97/98) 42% (71/169)
4305 19. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)