Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57328

Sist oppdatert: 2013-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 152 L (2012-2013), Innst. 427 L (2012-2013), Lovvedtak 98 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i politiloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3898 11. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 43% (43/101) 57% (58/101) 40% (68/169)
3899 11. jun 2013 Lov om endring av politiloven romertall I og II Ja 53% (52/99) 47% (47/99) 41% (70/169)
3900 11. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 53% (52/99) 47% (47/99) 41% (70/169)