Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57326

Sist oppdatert: 2013-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 147 L (2012-2013), Innst. 445 L (2012-2013), Lovvedtak 105 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3989 13. jun 2013 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av justiskomiteen. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
3990 13. jun 2013 Lov om endringer i straffeprosessloven mv. romertall I, § 216 i første ledd tredje punktum Ja 99% (93/94) 1% (1/94) 44% (75/169)
3991 13. jun 2013 Øvrige §§ under romertall I unntatt § 28 fjerde ledd, og romertall II og III Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
3992 13. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)