Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57325

Sist oppdatert: 2013-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 131 L (2012-2013), Innst. 442 L (2012-2013), Lovvedtak 104 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3984 13. jun 2013 Forslag nr. 2 på vegne av V. Nei 6% (6/94) 94% (88/94) 44% (75/169)
3985 13. jun 2013 Lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. romertall I § 147 a nytt femte ledd og Ny § 147 d romertall II § 200 a første ledd første punktum, § 202 c, § 216 a første ledd bokstav b, § 222 d annet ledd bokstav a romertall III romertall IV § 131 nytt tredje ledd og ny § 136 a Ja 99% (89/90) 1% (1/90) 47% (79/169)
3986 13. jun 2013 Øvrige paragrafer under romertallene I, II, III og IV, og romertallene V, VI og VII Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
3987 13. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
3988 13. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 46% (43/93) 54% (50/93) 45% (76/169)