Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57321

Sist oppdatert: 2013-06-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 2 (2012-2013), Innst. 470 S (2012-2013)

Beskrivelse: Revidert nasjonalbudsjett 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4383 21. jun 2013 Forslag nr. 45 på vegne av V. Nei 1% (1/109) 99% (108/109) 36% (60/169)
4384 21. jun 2013 Forslag nr. 47 på vegne av V. Ja 100% (109/109) 0% (0/109) 36% (60/169)
4385 21. jun 2013 Forslag nr. 44 på vegne av KrF. Nei 6% (6/108) 94% (102/108) 36% (61/169)
4386 21. jun 2013 Forslag nr. 46 på vegne av KrF. Nei 8% (9/109) 92% (100/109) 36% (60/169)
4387 21. jun 2013 Forslag nr. 40 - 43 på vegne av H. Nei 18% (19/108) 82% (89/108) 36% (61/169)
4388 21. jun 2013 Forslag nr. 11 - 39 på vegne av FrP. Nei 21% (23/109) 79% (86/109) 36% (60/169)
4389 21. jun 2013 Forslag nr. 10 på vegne av FrP og KrF. Nei 28% (30/108) 72% (78/108) 36% (61/169)
4390 21. jun 2013 Forslag nr. 3 - 9 på vegne av FrP og H. Nei 39% (42/107) 61% (65/107) 37% (62/169)
4391 21. jun 2013 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 45% (49/108) 55% (59/108) 36% (61/169)
4392 21. jun 2013 romertallene I til og med XXIII (23). Ja 100% (109/109) 0% (0/109) 36% (60/169)