Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4110 17. jun 2013 Forslag nr. 16 - 29 på vegne av V. Nei 2% (2/100) 98% (98/100) 41% (69/169)
4111 17. jun 2013 Forslag nr. 14 og 15 på vegne av H. Nei 18% (18/100) 82% (82/100) 41% (69/169)
4112 17. jun 2013 Forslag nr. 9 - 13 på vegne av H og V. Nei 19% (19/100) 81% (81/100) 41% (69/169)
4113 17. jun 2013 Forslag nr. 8 på vegne av FrP. Nei 24% (24/99) 76% (75/99) 41% (70/169)
4114 17. jun 2013 Forslag nr. 7 på vegne av H, KrF og V. Nei 24% (24/100) 76% (76/100) 41% (69/169)
4115 17. jun 2013 Forslag nr. 6 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 41% (69/169)
4116 17. jun 2013 Forslag nr. 1 - 5 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
4117 17. jun 2013 Stor bokstav A. Ja 74% (70/95) 26% (25/95) 44% (74/169)
4118 17. jun 2013 Stor bokstav B, C, D, E, F, og G, samt stor bokstav H romertall I, § 5-5 nr. 3 andre punktum Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
4119 17. jun 2013 Øvrige §§ under bokstav H Ja 52% (51/98) 48% (47/98) 42% (71/169)
4120 17. jun 2013 Lovenes overskrift og lovene i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)