Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57318

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 150 LS (2012-2013), Innst. 480 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4121 17. jun 2013 Forslag nr. 13 - 22 på vegne av V. Nei 2% (2/100) 98% (98/100) 41% (69/169)
4122 17. jun 2013 Forslag nr. 11 og 12 på vegne av KrF. Nei 5% (5/99) 95% (94/99) 41% (70/169)
4123 17. jun 2013 Forslag nr. 5 - 10 på vegne av H. Nei 18% (18/100) 82% (82/100) 41% (69/169)
4124 17. jun 2013 Forslag nr. 4 på vegne av H og V. Nei 19% (19/100) 81% (81/100) 41% (69/169)
4125 17. jun 2013 Forslag nr. 3 på vegne av FrP. Nei 24% (24/100) 76% (76/100) 41% (69/169)
4126 17. jun 2013 Forslag nr. 2 på vegne av FrP og V. Nei 25% (25/99) 75% (74/99) 41% (70/169)
4127 17. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
4128 17. jun 2013 Endring i Stortingets vedtak 27. november 2012 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2013. Endring i Stortingets vedtak 27. november 2012 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2013. Endringer i Stortingets vedtak 27. november 2012 om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift for budsjetterminen 2013. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)