Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57281

Sist oppdatert: 2013-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:123 L (2012-2013), Innst. 377 L (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om endring i § 6 i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (utvidelse av klagefrist)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3832 6. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP Ja 78% (75/96) 22% (21/96) 43% (73/169)
3831 6. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP Nei 22% (21/96) 78% (75/96) 43% (73/169)