Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57241

Sist oppdatert: 2013-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 36 (2012-2013), Innst. 495 S (2012-2013)

Beskrivelse: Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4289 19. jun 2013 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av KrF. Nei 8% (8/98) 92% (90/98) 42% (71/169)
4290 19. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)