Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57239

Sist oppdatert: 2013-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 37 (2012-2013), Innst. 502 S (2012-2013)

Beskrivelse: Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (forvaltningsplan)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4302 19. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av V. Nei 7% (7/98) 93% (91/98) 42% (71/169)
4303 19. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)