Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57236

Sist oppdatert: 2013-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 134 L (2012-2013), Innst. 387 L (2012-2013), Lovvedtak 89 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i naturmangfoldloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3847 7. jun 2013 Lov om endringer i naturmangfoldloven romertall I og II Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
3848 7. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)