Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57233

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 129 L (2012-2013), Innst. 369 L (2012-2013), Lovvedtak 131 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4191 18. jun 2013 Ny § 8-3 Ja 59% (58/99) 41% (41/99) 41% (70/169)
4192 18. jun 2013 Øvrige §§ under romertall I, og romertall II og III Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
4193 18. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)