Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 57230

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 135 L (2012-2013), Innst. 467 L (2012-2013), Lovvedtak 127 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i lov om folkebibliotek

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4174 18. jun 2013 § 6 oppheves. Ja 95% (94/99) 5% (5/99) 41% (70/169)
4175 18. jun 2013 Øvrige §§ under romertall I, og romertall II Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
4176 18. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)