Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57229

Sist oppdatert: 2013-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 132 L (2012-2013), Innst. 411 L (2012-2013), Lovvedtak 108 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3997 13. jun 2013 Lov om endringer i straffeprosessloven romertall I og II Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
3998 13. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)