Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57228

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 141 L (2012-2013), Innst. 461 L (2012-2013), Lovvedtak 125 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4166 18. jun 2013 Lov om endringer i utlendingsloven. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
4167 18. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)