Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57226

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 136 S (2012-2013), Innst. 490 S (2012-2013), kapittel 4

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4194 17. jun 2013 Romertall I. Nei 45% (45/100) 55% (55/100) 41% (69/169)
4195 18. jun 2013 Forslag nr. 3 på vegne av A, Sp og SV. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
4196 18. jun 2013 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og SV. Ja 52% (52/100) 48% (48/100) 41% (69/169)