Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57225

Sist oppdatert: 2013-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 3 (2012-2013), Innst. 435 S (2012-2013)

Beskrivelse: Statsrekneskapen 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4031 13. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)