Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57224

Sist oppdatert: 2013-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 30 (2012-2013), Innst. 423 S (2012-2013)

Beskrivelse: Finansmarknadsmeldinga 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4028 13. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av KrF. Nei 5% (5/93) 95% (88/93) 45% (76/169)
4029 13. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)