Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57223

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 138 S (2012-2013), Innst. 429 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, undertegnet i Oslo 15. april 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4134 17. jun 2013 Komiteenstilråding. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)