Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57222

Sist oppdatert: 2013-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 130 S (2012-2013), Innst. 329 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 12. januar 1990 mellom Norge og Nederland, undertegnet i Oslo 23. april 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3710 4. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)