Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57221

Sist oppdatert: 2013-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 140 S (2012-2013), Innst. 460 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4343 20. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)