Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57220

Sist oppdatert: 2013-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 139 S (2012-2013), Innst. 402 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av avtale av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3850 7. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)