Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57219

Sist oppdatert: 2013-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 137 S (2012-2013), Innst. 410 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av Nagoya-protokollen til konvensjon om biologisk mangfold av 22. mai 1992, om tilgang til genressurser og en rettferdig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av bruken av disse ressurser av 29. oktober 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3849 7. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)