Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57210

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:110 S (2012-2013), Innst. 422 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ketil Solvik-Olsen om merverdiavgiftskompensasjon for privatpersoner ved bygging av omsorgsboliger for egne barn

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4129 17. jun 2013 Forslag nr. 2 på vegne av FrP. Nei 25% (25/99) 75% (74/99) 41% (70/169)
4131 17. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra H, KrF og V Ja 53% (52/99) 47% (47/99) 41% (70/169)
4130 17. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra H, KrF og V Nei 47% (47/99) 53% (52/99) 41% (70/169)