Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57208

Sist oppdatert: 2013-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:112 S (2012-2013), Innst. 484 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde mennesker ved fritidsaktiviteter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4261 19. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra A, Sp og SV Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
4262 19. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra A, Sp og SV Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)