Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57154

Sist oppdatert: 2013-05-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 124 L (2012-2013), Innst. 325 L (2012-2013), Lovvedtak 66 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3628 28. mai 2013 komiteens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
3629 28. mai 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)