Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57153

Sist oppdatert: 2013-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 123 S (2012-2013), Innst. 349 S (2012-2013)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad - Sky i Vestfold

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4234 19. jun 2013 Forslag nr. 2 på vegne av H og KrF. Nei 25% (25/102) 75% (77/102) 40% (67/169)
4236 19. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP Ja 78% (79/101) 22% (22/101) 40% (68/169)
4235 19. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP Nei 22% (22/101) 78% (79/101) 40% (68/169)