Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57152

Sist oppdatert: 2013-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 121 L (2012-2013), Innst. 391 L (2012-2013), Lovvedtak 87 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i lov om statlig naturoppsyn

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3839 7. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP og H Ja 59% (60/102) 41% (42/102) 40% (67/169)
3838 7. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP og H Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
3840 7. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 58% (59/101) 42% (42/101) 40% (68/169)