Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57151

Sist oppdatert: 2013-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 120 L (2012-2013), Innst. 437 L (2012-2013), Lovvedtak 91 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3866 11. jun 2013 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av FrP og H. Nei 41% (41/100) 59% (59/100) 41% (69/169)
3867 11. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
3868 11. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)