Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57150

Sist oppdatert: 2013-05-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 122 L (2012-2013), Innst. 345 L (2012-2013), Lovvedtak 69 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3649 30. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
3650 30. mai 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)