Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57149

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 29 (2012-2013), Innst. 477 S (2012-2013)

Beskrivelse: Morgendagens omsorg

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4145 18. jun 2013 Forslag nr. 28 og 29 på vegne av KrF. Nei 5% (5/100) 95% (95/100) 41% (69/169)
4146 18. jun 2013 Forslag nr. 12 - 17, 19, 20, 22, 26 og 27 på vegne av FrP. Nei 24% (24/100) 76% (76/100) 41% (69/169)
4147 18. jun 2013 Forslag nr. 18, 21 og 23 - 25 på vegne av FrP. Nei 25% (25/100) 75% (75/100) 41% (69/169)
4148 18. jun 2013 Forslag nr. 7 - 10 på vegne av FrP og KrF. Nei 29% (29/100) 71% (71/100) 41% (69/169)
4149 18. jun 2013 Forslag nr. 11 på vegne av FrP og KrF. Nei 30% (30/100) 70% (70/100) 41% (69/169)
4150 18. jun 2013 Forslag nr. 6 på vegne av FrP og KrF. Nei 30% (30/100) 70% (70/100) 41% (69/169)
4151 18. jun 2013 Forslag nr. 1 - 5 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
4152 18. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)