Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57148

Sist oppdatert: 2013-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 125 S (2012-2013), Innst. 330 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Botswana om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 20. februar 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3709 4. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)