Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57080

Sist oppdatert: 2013-05-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 117 S (2012-2013), Innst. 282 S (2012-2013)

Beskrivelse: E39 Rogfast i Rogaland - førehandsinnkrevjing av bompengar

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3625 28. mai 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP Ja 80% (84/105) 20% (21/105) 38% (64/169)
3624 28. mai 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP Nei 20% (21/105) 80% (84/105) 38% (64/169)