Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57079

Sist oppdatert: 2013-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 26 (2012-2013), Innst. 450 S (2012-2013)

Beskrivelse: Nasjonal transportplan 2014-2023

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4200 19. jun 2013 Forslag nr. 89 - 92, 94 og 97 på vegne av V. Nei 1% (1/102) 99% (101/102) 40% (67/169)
4201 19. jun 2013 Forslag nr. 93, 95 og 96 på vegne av V. Nei 24% (24/101) 76% (77/101) 40% (68/169)
4202 19. jun 2013 Forslag nr. 86 - 88 på vegne av KrF. Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
4203 19. jun 2013 Forslag nr. 83 - 85 på vegne av H. Nei 18% (18/101) 82% (83/101) 40% (68/169)
4204 19. jun 2013 Forslag nr. 3 - 18, 21, 23 - 27, 29 - 31, 33 - 46, 48 og 49 på vegne av FrP. Nei 23% (23/102) 77% (79/102) 40% (67/169)
4205 19. jun 2013 Forslag nr. 19, 20, 22, 28, 32 og 47 på vegne av FrP. Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)
4206 19. jun 2013 Forslag nr. 53 og 55 - 81 på vegne av H og KrF. Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)
4207 19. jun 2013 Forslag nr. 50 - 52, 54 og 82 på vegne av H og KrF. Nei 25% (25/102) 75% (77/102) 40% (67/169)
4208 19. jun 2013 Forslag nr. 2 på vegne av FrP og KrF. Nei 29% (30/102) 71% (72/102) 40% (67/169)
4209 19. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
4210 19. jun 2013 romertallene I - XXV og XXVII. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
4211 19. jun 2013 Romertall XXVI. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
4212 19. jun 2013 Romertall XXVIII. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)