Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57078

Sist oppdatert: 2013-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 113 L (2012-2013), Innst. 390 L (2012-2013), Lovvedtak 86 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i energiloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3835 7. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 4 - 2 og forslag nr..1 fra FrP, H og KrF Ja 54% (55/102) 46% (47/102) 40% (67/169)
3834 7. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 4 - 2 og forslag nr..1 fra FrP, H og KrF Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
3836 7. jun 2013 Øvrige §§ under romertall I, og romertall II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
3837 7. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)