Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57073

Sist oppdatert: 2013-05-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 114 L (2012-2013), Innst. 344 L (2012-2013), Lovvedtak 71 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i politiregisterloven mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3654 30. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
3655 30. mai 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)