Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57071

Sist oppdatert: 2013-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 118 L (2012-2013), Innst. 388 L (2012-2013), Lovvedtak 121 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4135 17. jun 2013 Forslag nr. 4 på vegne av FrP. Nei 24% (24/100) 76% (76/100) 41% (69/169)
4136 17. jun 2013 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
4138 17. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen romertall I, § 2-4 første ledd og forslag nr..1 fra FrP, H og KrF Ja 52% (52/100) 48% (48/100) 41% (69/169)
4137 17. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen romertall I, § 2-4 første ledd og forslag nr..1 fra FrP, H og KrF Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
4139 17. jun 2013 Øvrige §§ under romertall I, og romertall II - V. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
4140 17. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)