Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57070

Sist oppdatert: 2013-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 27 (2012-2013), Innst. 424 S (2012-2013)

Beskrivelse: Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4021 13. jun 2013 Forslag nr. 5 på vegne av KrF. Nei 6% (6/93) 94% (87/93) 45% (76/169)
4022 13. jun 2013 Forslag nr. 3 på vegne av FrP. Nei 22% (21/94) 78% (73/94) 44% (75/169)
4023 13. jun 2013 Forslag nr. 4 på vegne av KrF. Nei 30% (28/94) 70% (66/94) 44% (75/169)
4024 13. jun 2013 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 46% (43/94) 54% (51/94) 44% (75/169)
4025 13. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)