Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57069

Sist oppdatert: 2013-05-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 112 L (2012-2013), Innst. 272 L (2012-2013), Lovvedtak 56 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (gjennomføring av miljømerkeforordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3531 7. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
3532 7. mai 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)