Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57057

Sist oppdatert: 2013-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:94 S (2012-2013), Innst. 360 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Morten Ørsal Johansen om en handlingsplan for å bekjempe smugling og ulovlig innvandring

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3700 4. jun 2013 Forslag nr. 2 på vegne av FrP. Nei 23% (23/98) 77% (75/98) 42% (71/169)
3702 4. jun 2013 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra H, KrF og V Ja 53% (52/98) 47% (46/98) 42% (71/169)
3701 4. jun 2013 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra H, KrF og V Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)