Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57051

Sist oppdatert: 2013-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 5 (2012-2013), Innst. 286 S (2012-2013)

Beskrivelse: Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3826 6. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)