Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 57038

Sist oppdatert: 2013-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:87 S (2012-2013), Innst. 375 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3731 4. jun 2013 Forslag nr. 13 på vegne av H og KrF. Nei 24% (24/98) 76% (74/98) 42% (71/169)
3732 4. jun 2013 Forslag nr. 7 - 12 på vegne av FrP og KrF. Nei 30% (29/98) 70% (69/98) 42% (71/169)
3733 4. jun 2013 Forslag nr. 1 - 6 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
3734 4. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)