Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56995

Sist oppdatert: 2013-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:78 S (2012-2013), Innst. 356 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om å etablere tiltak for å innhente vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveiene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4224 19. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 og 2 fra FrP Ja 77% (79/102) 23% (23/102) 40% (67/169)
4223 19. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 og 2 fra FrP Nei 23% (23/102) 77% (79/102) 40% (67/169)